De wereld om ons heen verandert. In onze theatervoorstellingen proberen wij de effecten van die verandering in beeld brengen.
De producties komen tot stand in opdracht van een grote verscheidenheid aan maatschappelijke organisaties. Na een periode van research maken de acteurs op basis van improvisaties een voorstelling. De aanleiding voor een project vormt bijvoorbeeld het samengaan van verschillende bedrijfsculturen na een fusie of reorganisatie, het formuleren van een toekomst visie, de introductie van een nieuwe werkmethode, het werven van nieuwe medewerkers of het beïnvloeden van een bepaalde leefstijl.
Wij hebben in onze voorstellingen vanaf het begin bewust gebruik gemaakt van een combinatie van film en live scènes. Van de daadwerkelijke voorstelling bestaat vaak geen materiaal meer maar de video fragmenten zijn natuurlijk bewaard gebleven. 
Hier beneden vind je beeldfragmenten uit de verschillende projecten. (klik op de titellink)