ONDER ZEIL Waarom kies je voor een pleegkind ? Welke uitdagingen vind je als ouders en kinderen op je pad ? 14 jonge spelers proberen deze vragen te beantwoorden in een serie spannende, komische en ontroerende scenes.
De Limburgse organisaties voor Pleegzorg, Xonar en Rubicon, kozen voor theater als medium voor het werven van nieuwe pleegouders. Toneelscènes werden afgewisseld met video-interviews. Daarin vertelden pleegouders en kinderen over hun drijfveren en ervaringen. 
De voorstelling 'Onder Zeil' werd gespeeld in een circustent waarmee we langs een aantal steden in Limburg reisden.